top of page
Utveckla dina ledningssystem inom miljö, arbetsmiljö & kvalitet

Varmt välkomna till oss!

Vi har smarta verktyg för att hjälpa dig med:

Diplomprojekten innehåller uppbyggnad av företagets ledningssystem: kick-off, grundläggande utbildning inom t.ex. miljö, projekt- och utvecklingsstöd, förberedelse inför revision och revision.


Varför anlita oss?

Vi har många års erfarenhet av att stödja små- och medelstora företag i södra och mellersta Sverige med att införa och förbättra ledningssystem. Oavsett om du vill diplomera företaget för att få den där Stjärnan i boken att använda i marknadsföringen eller om du vill ha Ordning & Reda för att undvika lagbrott och olyckor, hjälper vi dig.

Vi valde miljödiplomering för att det kändes som en lagom process för ett bolag i vår storlek. Miljödiplomeringsprocessen är en period av lärdom och insikt i företaget som är väldigt nyttig. Samarbetet med Miljödiplom Syd är öppet och givande och jag tror inte att vi kunde kommit så långt på relativt kort tid utan deras stöd.

Mikael Svensson, Treklövern Bostads AB

Vi är sedan 2014 miljödiplomerade av Miljödiplom Syd. De hjälpte oss 2017 komplettera våra arbetsrutiner så att vi även kunde bli kvalitetsdiplomerade. Detta har säkrat kundnyttan, struktur i kvalitetsarbetet och ger oss fördelar i upphandlingar. Samarbetet med Miljödiplom Syd fungerar bra och är lärorikt & roligt. 

Mats Carlsson, CooPartner i Karlskrona

Kontakta oss så vi kan lyssna på vad du behöver hjälp med under ett fysiskt eller digitalt möte!


Johan Larsson

0706 -69 97 41

johan@miljodiplomsyd.se

Angelica Persson

0730- 59 60 41

angelica@miljodiplomsyd.se

Björn Malmhagen

0703- 33 94 99

bjorn@miljodiplomsyd.se

bottom of page