Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Investera i din och ditt företags framtid!

Diplomera företagets miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete!

Kvalitetsdiplom ger ökad kundnöjdhet

Kvalitetsdiplomeringen är ett “ISO 9001 Light” – den innehåller bl.a. policy, mål, arbetsrutiner, uppföljning och redovisning – kort sagt ett ledningssystem anpassat för små och medelstora företag som inte vill ha ISO 9001’s byråkrati och detaljgrad.


Sju fördelar med kvalitetsdiplomeringen enligt Svensk Kvalitetsbas:

1. Kvalitetssäkrade arbetsrutiner ger trygghet

2. Ordning och reda, bättre riskhantering

3. Struktur för effektivt och obyråkratiskt kvalitetsarbete

4. Kvalitetsstämpel på ert företag och varumärke

5. Uppfylla kraven vid LoU-upphandling

6. Enklare och billigare än ISO 9001

7. Bra underlag för ev. framtida certifiering ISO 9001


Vår smarta modell

Ni kan välja att arbeta självständigt med våra mallar, som ni får vid projektstart, eller med konsultstöd.

Konsultstödet kan omfatta:

  • Kick-off möte för ledningsgrupp eller kvalitetsgrupp
  • Framtagning av laglista
  • Bevakning av lagar och uppdatering av laglistan
  • Projekt- och utvecklingsstöd i mindre eller större form, utefter era behov
  • Förberedelse inför revision
  • Medverkan som stöd vid revision.

Kvalitetsrevision sker en gång per år av en av Miljödiplom Syd’s kvalitetsrevisorer. Utfärdandet av diplomen sker av SEE U Halmstad AB som är godkänd utfärdare enligt Svensk Kvalitetsbas. Diplomeringsprojektet kan samköras med arbetsmiljö- eller miljödiplomering.


Pris

Kontakta oss så sätter vi samman en offert utifrån era förutsättningar och önskemål. Våra resor inom Skåne är alltid inkluderade i priset.

Vi är sedan 2014 miljödiplomerade av Miljödiplom Syd. De hjälpte oss 2017 komplettera våra arbetsrutiner så att vi även kunde bli kvalitetsdiplomerade. Detta har säkrat kundnyttan, struktur i kvalitetsarbetet och ger oss fördelar i upphandlingar. Samarbetet med Miljödiplom Syd fungerar bra och är lärorikt & roligt. 

Mats Carlsson, CooPartner i Karlskrona

0